Mi az otthonoktatás?

Amióta létezik az emberi közösség, azóta létezik az otthonoktatásnak valamilyen formája. A közösségi oktatás elterjedésével ez az oktatási mód visszaszorult ugyan, de nem tűnt el teljesen. A nyolcvanas években kezdett újraéledni, azóta az otthonoktatást választó családok száma évente nő. A távoli múltban élt híres személyek közt kevesebb olyan személyt találunk, akik közösségi oktatásban részesültek, de a közelmúltban élt híres emberek közt is sokan otthon végezték a tanulmányaikat teljesen vagy akár részben.

Legális az otthonoktatás?

A romániái oktatásügyben még nincs magántanulói státus, de a külföldi intézménynél bejegyzett otthonoktatás elfogadott, a diplomák honosíthatóak. Az otthonoktatást törvénybe foglaló országokban népszerű és bizonyítottan bevált módszer. Mivel az uniós országok többségében engedélyezett, ezért része lehet az Európai Uniós jogharmonizációnak is. Az otthonoktatást támogatja az Európai Szabad Oktatási Fórum.

Mennyibe kerül az otthonoktatás?

Első látásra a szülőknek többe fog kerülni ez az oktatási módszer, de tartsuk szem előtt azt, hogy ez egy szabadon választható alternatíva olyanok számára, akik mérlegeltek és hajlandóak meghozni ezt az áldozatot a gyerekeik jövőjének a megalapozására. Ugyanakkor a szülőt mentesíti az iskola/osztály által kirótt költségektől, illetve az iskolában divatban lévő ruházat, és egyéb hóbortok megfizetésétől.

És a gyerekek szocializálódása?...

Elterjedt nézet, hogy a társadalomba való beilleszkedés ahhoz kötetett, hogy sok időt töltsön a gyerek a vele egykorú társaival. Az iskolai együttlét nagy része pedig passzív együttlét, az órák nem az interaktív kapcsolattartásra fókuszálnak, arra többnyire a szünetek és lyukas idők maradnak. Ha a közösségi oktatás biztosítja a gyerekeknek a szocializációt, akkor a gyerekekre van bízva a társadalomba való beilleszkedésük. Akik pedig valamilyen szempontból nem igazodnak a többiekhez (ruházat, beszéd stílus, kinézet, viselkedés, tanulás) azok kiközösítettek lesznek. A gyerekeknek nem arra van szükségük, hogy egymásról lemásolják, hogyan legyenek gyerekek, erkölcsi értékek előnybe helyezése nélkül, hanem szerető felnőttekre, akik elkötelezték magukat arra, hogy tanítsák őket, hogy példát mutassanak fel számukra a társadalom többi tagjához való viszonyulás helyes módjáról. Ezt jelenti a szocializáció előkészítése.

Tanulás hatékonysága az iskola rendszerén kívül?

Az otthonoktatásban a gyerek a saját adottságai, képességei függvényében halad az anyaggal. Nincs akadályozva, és nincs olyan tempóra sem sarkalva, amely a képességei miatt lehetetlen számára. Hamarabb önállóságra nevelődnek, kezdik el a tananyaghoz kapcsolódó egyéni kutatásokat, mint a közösségi oktatásban lévő társaik. Az otthonoktatott gyerek nincs kitéve a nyilvános megszégyenítésnek sem olyan mértékben, mint a közösségi oktatásban, emiatt könnyebben vállalja az egyéni próbálkozások kockázatát. Az AEÁ-ban egyre több egyetemen szívesebben látják diákjukként az otthonoktatásban felkészült tanulókat, hisz ők jobban teljesítenek a felmérő teszteken és az egyetemi tanulmányok ideje alatt is jobb eredményeket érnek el.

Az otthonoktatás által a gyerekeknek nem egy hamis biztonságérzetük alakul ki?

Nemcsak a nyugati iskolákban, hanem a mi országunkban is veszélyben foroghat a gyerekeink testi épsége (lásd Jean Monnet iskola botrányát), mivel sok olyan hatásnak ki vannak téve, melyek veszélyeztetik az ő testi, lelki biztonságukat. Az otthonoktatás nem egy irreális, veszély nélküli életre akar felkészíteni fiatalokat, hanem előbb szeretné felkészíteni őket, rendelkezzenek a jó és a rossz megkülönböztetésének a képességével és csak azután kitenni őket ezen veszélyeknek. Nem az van felkészítve a gyakorlati életre, aki merész, hanem az, aki elkerül bizonyos dolgokat, amiket személyesen sohasem próbált ugyan, de amikről tudja, hogy kárát szolgálnák. Nem szükséges, hogy minden gyerek tapasztalati úton jöjjön rá dolgok káros következményeire.

Nem károsítja az államkasszát? A tanárok jogos félelme lehet az elterjedése?

Az otthonoktatás leveszi az állam válláról az oktatás anyagi terheinek egy részét, hisz ezt az oktatási módot a szülők támogatják. A gyakorlói számára az állam nem kell biztosítson infrastruktúrát, tanárokat, de ezzel a módszerrel élő állampolgárok továbbra is adófizetők maradnak. Az ily módon oktatott diákok nem fognak anyagi vonatkozású gondokat okozni az államnak, mint például osztálytermek fűtése és az iskolák egészségügyi létesítményeinek a kérdése. Az ő oktatásuk érdekében nem szükséges kisegítő személyzet alkalmazása, mint a takarító, karbantartó, őrző-védő alkalmazottak. Ez az oktatási mód lehetőséget ajánl fel az osztályösszevonások kapcsán munkanélkülivé vált tanárok gondjainak az enyhítésére is, és törvényes keretet biztosíthat az iskolai oktatásban lévő tanárok fizetésének a kiegészítésére.

Eseménynaptár

2000-2010

 • 2001, a HSLDA előadásában hallottunk az otthonoktatásról.
 • 2001, szülők összefogva eldöntöttük, hogy mi is otthonoktatni fogjuk gyerekeinket.
 • 2002. november 19.-én megalapítottuk a Romániai Otthonoktatók Egyesületét.
 • 2002, megszerveztük az első éves otthonoktatói konferenciánkat.
 • 2003, elkezdtük lobbizni Romániában az otthonoktatás törvényesítéséért, e-mail kampány a HSLDA segítségével.
 • 2003, elkezdtünk országszerte előadásokat tartani az otthonoktatásról.
 • 2003, az otthonoktatás kifejezése először került be a Romániai Oktatási Törvénybe, sajnos csak beteg gyerekekre vonatkozóan.
 • 2003, találkozó a Román állam néhány képviselőjével és az egyik államtitkárral, Bukarestben.
 • 2003, megszerveztük a második otthonoktatói konferenciánkat.
 • 2004, néhány rádió és TV interjún vehettünk részt keresztyén műsorokban.
 • 2004, folytattuk előadási körútainkat az országban.
 • 2004, megszerveztük a harmadik otthonoktatói konferenciánkat.
 • 2005, megszerveztük a negyedik otthonoktatói konferenciánkat.
 • 2005, még mindíg az otthonoktatást törekedtünk törvényesíteni.
 • 2005, az Oktatási Minisztériumtól hivatalos választ kaptunk, amelyben közölték velünk, hogy lehetetlen az otthonoktatást beiktatni a jelenlegi Oktatási Törvénybe.
 • 2006, hivatalos válasz érkezett az Oktatási Minisztériumtól: beiktatták az otthonoktatást az új Oktatási Törvény Tervezetbe, mint a közoktatás egyik alternatívája.

Hírek

Legalizáció

2015 Június 11.-én Konstancán ígéretesen jó nyilvános beszélgetésen vitattuk meg az otthonoktatás legalizálásának lehetőségét. A nyilvános fórumot az Oktatásbeli Minőség Bitósításáért alakult Román Hivatal szervezte, ez egy kormányzati hivatal. A kérésükre elküldtük, hogy miért gondoljuk, hogy az otthonoktatás kell, hogy szerepeljen a választható alternatívák között. Így a szó szoros értelmében nem is alakult ki vita, mert már a bemutatkozó lapon, amit az illetékések készítettek ott volt a javaslatunk, és a bemutatóban is az lett bemutatva. Annyira meggyőzte a résztvevőket, hogy egy kivételével minden hozzászóló azt fejezte ki, hogy kell az otthonoktatás.

Mivel a hivatal egy minisztériumi hivatal, azért az ő szavuk döntő minden konzultáción. A legalizáció nekünk, mint romániai magyar szülőknek is jó, ha valóban olyan törvény születik, amilyet szeretnénk: a helyi iskolákba lehetne beíratni a sok otthonoktató romániai magyar szülő gyerekét.

A konstancai közvitát követte rövidesen a bukaresti, június 13.-ai konferenciánk. Mindenki korábbinál jobbnak találták ezt a konferenciát, kb. 60 család volt képviselve. A talákozók azt mutatták, hogy jó irányban haladunk, ami az otthonoktatók közösségének összefogását is illeti.

Céljaink

 • Az oktatás helyszíne többé ne legyen korlátozott, engedélyeztessék az oktatás a diák otthonában is (otthonoktatás).
 • Az otthonoktatás a nemzeti oktatási rendszer keretén belül kapjon helyet és az államilag elfogadott tanterv alapján történjen.
 • Az otthonoktatott diák számára vezessék be a rendszeres időközönkénti vizsgát az általa elsajátított tananyagból, hogy érvényes oklevelet szerezhessen.
 • A vizsgák egy erre felhatalmazott intézményben vagy egy államilag elismert iskolában történjenek.
 • A diákok képességeik függvényében haladhassanak gyorsabban is a tananyaggal, de nem lassabban mint a nemzeti tanterv korhoz kötött követelményei. Egy jó képességű diák hamarabb levizsgázhasson az általa elsajátított tananyagból, mint más korosztálybeli társai.

Amiket mondanak rólunk.

 • Beszélgetve azonban mindazokkal, akik ezt jól és eredményesen gyakorolják, hamar arra a következtetésre juthatunk, hogy a rendszer igenis működhet, csak hozzáértő, felelősségteljes emberek kellenek hozzá.

  Szabadság, Sándor Boglárka Ágnes
 • Az otthoni oktatást leginkább a Romániai Otthonoktatók Egyesülete szorgalmazza, amely több harcot is vívott már a román kormánnyal ez ügyben.

  Székelyhon.ro, Bencze Dalma
 • Az élet szinte minden területén visszanyúlunk az őseink módszereihez, ez már szinte közhelynek is számít. Azonban az, hogy lassan az utca egyszerű embere is talál legalább öt kivetnivalót a közoktatásban, és többségünk mégsem elég bátor kezébe venni a gyeplőt, elgondolkodtató.

  Udvarhelyi Hírmondó, Balogh Réka Adrienne
 • kétszáz-háromszáz hazai család, amely otthon oktatja gyermekét, nem fél attól, hogy gyermekei búrában nőnek fel, nem szocializálódnak, mert otthon tanulnak, ugyanis délutáni közösségi tevékenységekre járatják őket, úsznak, kézműveskednek, modelleznek, zongoráznak, és sok barátjuk van, akikkel a szabad idejüket töltik.

  Háromszék, Fekete Réka

Feliratkozás a hírlevelünkre